DA LI I VI IMATE PROBLEME SA ?

  • Prijavom dokumentacije
  • Zavođenjem dokumentacije
  • Skeniranjem
  • Odlaganjem papirane dokumentacije
  • Pretragama
  • Previše registratora
  • Nedostatkom prostora u arhivi
  • Prosleđivanjem dokumentacije

UKOLIKO JE VEĆINA VAŠIH ODGOVORA POZITIVNA
ONDA JE DocArt PRAVO REŠENJE ZA VAS

Produktivnije

Ekonomičnije

Efikasnosnije

ŠTA JE DOCART?

Docart je program za upravljanje dokumentima i jedan je od aplikacija kompanije Docus iz Čačka. Docart nije obican sistem pomoću koga se upravlja dokumentacijom, već kompleksan sistem koji omogućava praćenje kompleksnog životnog ciklusa dokumenata.

JAVNE UPRAVE

POSLOVNI KORISNICI

**Workflow (radni tok) u DMS (Sistem za Upravljanje Dokumentima)**

Workflow (radni tok) u DMS (Sistem za Upravljanje Dokumentima)

Workflow (radni tok) u DMS (Sistem za Upravljanje Dokumentima)predstavlja niz povezanih koraka ili faza koje dokument prolazi od trenutka kada je kreiran do konačne obrade i arhiviranja. U DMS sistemu, workflow se koristi za automatizaciju i upravljanje procesom obrade dokumenata. Evo detaljnog objašnjenja kako DMS workflow funkcioniše, uzimajući u obzir specificne mogućnosti sistema kao što je DocArt:

**Efikasna Organizacija Dokumenata u DMS Sistemu: Ubrzanje Poslovnih Procesa**

Efikasna Organizacija Dokumenata u DMS Sistemu: Ubrzanje Poslovnih Procesa

Sistem za Upravljanje Dokumentima (DMS) postaje ključna komponenta modernog poslovanja, jer omogućava organizacijama da bolje upravljaju i kontrolišu svoje dokumente i informacije. Jedna od ključnih funkcija DMS-a je efikasna organizacija dokumenata, što značajno utiče na produktivnost i konkurentske prednosti organizacije. U ovom tekstu, istražićemo značaj organizacije dokumenata u DMS sistemu i kako ona doprinosi poboljšanju poslovnih procesa.

**DMS kao Ključna Komponenta Digitalne Transformacije: Poboljšanje Produktivnosti i Smanjenje Troškova**

DMS kao Ključna Komponenta Digitalne Transformacije: Poboljšanje Produktivnosti i Smanjenje Troškova

U današnjem dinamičnom poslovnom okruženju, digitalna transformacija postaje ključna za organizacije koje žele da ostanu konkurentske. Jedna od ključnih komponenata digitalne transformacije je efikasno upravljanje dokumentima i informacijama, a DMS (Sistem za Upravljanje Dokumentima) igra centralnu ulogu u ostvarivanju ovog cilja. U ovom tekstu istražujemo kako DMS može transformisati način na koji organizacije upravljaju dokumentima i informacijama, donoseći brojne prednosti i unapređenja u njihovim poslovnim procesima.